Kennisnet, The Netherlands

Kennisnet is the public organization for Education & ICT. Kennisnet provides a nationwide ICT-infrastructure, advises the sector councils and shares her knowledge with the primary education, secondary education and vocational education and training. Together with the sector counsels Kennisnet enables the educational sector to realize their ambitions with ICT.

Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ict. Kennisnet zorgt voor een landelijke ict-basisinfrastructuur, adviseren de sectorraden en delen onze kennis met het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).